Xét nghiệm
Xã hội hóa (00:00 - 25/03/2014) 1620
Trang Thiết Bị Phục Vụ Bệnh Nhân

 

DSC01468
Máy Sinh Hóa Tự Động

 

DSC01471
Máy Huyết Học

 

DSC01473
Máy Đo Điện Giải