Chẩn đoán hình ảnh
Xã hội hóa (00:00 - 25/03/2014) 1692
Trang Thiết Bị Phục Vụ Bệnh Nhân

 

DSC01450
Máy X-Quang

 

DSC01458
Máy Siêu Âm