Y học dân tộc
Xã hội hóa (00:00 - 24/03/2014) 1899
Trang Thiết Bị Phục Vụ Bệnh Nhân

 

1
Bàn Nằm Châm Cứu

 

3
Máy Châm Cứu

 

DSC01434
Máy Xoa Tay

 

DSC01437
Máy Xoa Chân,Thùng Xông Chân

 

DSC01440
Máy Điện Xung

 

DSC01444
Máy Điện Xung Cổ

 

2
Giường Kéo Lưng