Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rí Cửa
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 4792
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC PHAN RÍ CỬA
Điện thoại: (062)3854130
Email: dakhoa.prc@gmail.com
 
Trưởng phòng khám:                   Bác sĩ CKI Trần Công Khanh
Điện thoại:                                  0947210066
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
     Phòng khám Đa khoa Khu vực Phan Rí Cửa là phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện Tuy Phong. Phòng khám có nhiệm vụ tiếp nhận khám, phát hiện và điều trị cho tất cả bệnh nhân ngoại, nội trú,….
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Về điều trị:
    Thực hiện khám, phát hiện tất cả các bệnh của các chuyên khoa lẻ (Tai – Mũi – Họng, Mắt, Răng – Hàm – Mặt, Ngoại, Sản,….). Đồng thời điều trị cho tất cả các bệnh nội, ngoại khoa,…
2. Về chuyên môn:
    Thực hiện tất cả các cận lâm sàng, thủ thuật theo danh mục phân tuyến của phòng khám.