Khoa kiểm soát nhiểm khuẩn
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1851
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Email: bvtp.khoaksnk@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                    ĐD. Dương Thị Hoài Nam
Điện thoại:                          0937811765
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện..
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
    Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.
    Giám sát việc xử lí chất thải cho toàn bệnh viện.
    Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp.