Khoa chẩn đoán hình ảnh
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1889
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Điện thoại: (062)3951864
Email: bvtp.khoacdha@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                        Bs. Dương Văn Tâm
Điện thoại:                             0945120677
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
      Khoa chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kĩ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ… .
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
      Thực hiện tất cả các xét nghiệm theo chỉ định của Bác sĩ để phục vụ công tác khám, phát hiện điều trị bệnh nhân ngoại, nội trú…