Khoa xét nghiệm
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1919
KHOA XÉT NGHIỆM
Điện thoại: (062)3951865
Email: bvtp.khoaxn@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                       CNĐH Phạm Ngọc Phan Thanh
Điện thoại:                             0914740616
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
      Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
      Thực hiện tất cả các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch, …. Phục vụ công tác khám, phát hiện điều trị bệnh nhân ngoại, nội trú…