Khoa y học dân tộc – vật lí trị liệu
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 4216
KHOA Y HỌC DÂN TỘC – VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Email: bvtp.dongy@gmail.com
 
Trưởng Khoa:               Bs Văn Công Thành
Điện thoại:                     0904155900
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
      Khoa y học dân tộc – vật lý trị liệu phối hợp với khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên cứu khoa họ.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Về điều trị:
      Khám bệnh và chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và y học hiện đại, sử dụng các thiết bị kĩ thuật của y học hiện đại kết hợp điều trị bằng thuốc y học cổ truyền và chỉ định điều trị, ghi đơn thuốc, châm cứu, xoa bóp, công thức huyệt châm cứu thích hợp,....
2. Về thủ thuật:
      Thực hiện các thủ thuật y học dân tộc – vật lý trị liệu