Khoa phụ sản
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 2746
KHOA PHỤ - SẢN
Điện thoại: (062)3850445
Email: bvtp.khoaphusan@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                                   Bs Trần Thị Minh Hải
Điện thoại:                                         0918798534
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
      Khoa phụ - sản là khoa 1âm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Về điều trị:
- Điều trị các bệnh có liên đến sản phụ khoa.
- Đỡ đẻ thường, giác hút thai.
- Điều trị các bệnh rối loạn nội tiết nữ.
- Siêu âm thai màu 3D.
- Thực hiện các dịch vụ KHHGĐ.
- Khám phụ khoa và thực hiện các cận lâm sàng liên quan đến phụ khoa như: soi tươi huyết trắng, Pap”smear, soi cổ tử cung.
2. Về phẫu thuật:
Thực hiện một số tiểu phẩu liên quan phụ khoa.
Thực hiện đình sản nam và nữ.
Thực hiện kỹ thuật KHHGĐ.