Khoa hồi sức cấp cứu
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1989
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
Điện thoại: (062)3850133
Email: bvtp.khoahscc@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                      Bs. Mai Hà Thanh
Điện thoại:                           0919858641
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
          Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng điều trị có trách nhiệm điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.
          Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện hoặc tuyến dưới.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
     Đặc biệt chú ý thực hiện quy chế cấp cứu, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, quy định về y đức, quy chế công tác khoa khám bệnh và các quy định khác của pháp luật về chuyên môn kĩ thuật y tế.
     Điều trị theo bệnh lí, phục vụ người bệnh tại giường với tinh thần trách nhiệm cao. Trường hợp người bệnh nặng có nguy cơ tử vong phải tích cực cứu chữa, chăm sóc và thông cảm chia sẻ nó buồn cùng gia đình người bệnh.
     Bố trí giường bệnh trong các buồng khép kín, thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc người bệnh. Phân loại người bệnh theo mức độ nặng nhẹ, tính chất bệnh, tổ chức dây chuyền hồi sức cấp cứu có hiệu quả trong khoa.
     Tổ chức kiểm tra công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh toàn diện.
     Nắm chắc tình hình người bệnh trong khoa: Số lượng, diễn biến bệnh lí, tỉ lệ tử vong từng loại bệnh.
     Khẩn trương thăm khám người bệnh, thận trọng, chính xác và ghi đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án.
     Bàn giao người bệnh, y lệnh còn lại cho ca hoặc kịp làm việc sau. Việc bàn giao phải ghi đầy đủ vào sổ bàn giao và kì nhận.
     Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc theo quy định, sẵn sàng phục vụ người bệnh.
     Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện, bảo đảm làm việc theo ca, kíp, liên tục có mặt bên giường bệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lí bất thường của người bệnh, báo cáo bác sĩ điều trị để xử lí kịp thời.
      Bàn giao đầy đủ việc chăm sóc người bệnh cho ca hoặc kíp làm việc sau.