Khoa ngoại
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 2106
KHOA NGOẠI – PHÒNG MỔ
Điện thoại: (062)3951301
Email: bvtp.khoangoaitp@gmail.com
 
Trưởng Khoa:            Bs CKI Thanh Đức Hộ
Điện thoại:                 0903351055
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
         Khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Về điều trị:
        Điều trị ngoại khoa: chấn thương, vết thương , bỏng, các tiểu phẩu liên quan đến ngoại- sản.
2. Về thủ thuật - phẫu thuật:
        Thực hiện các thủ thuật – phẫu ngoại khoa.