Tổ công nghệ thông tin
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1940
TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Email: bvtp.cntt@gmail.com
Tổ Trưởng:             CN Trần Quốc Hải
Điện thoại:               0912248361
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
       Đảm bảo hệ thống mạng chạy ổn định.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
       Tổ chức thực hiện hệ thống mạng nhất là phần mềm quản lí bệnh viện chạy ổn định,đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất.