Tổng quan
Giới thiệu (00:00 - 24/03/2013) 3114
 
 
 
 
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
 
       Bệnh viện huyện Tuy Phong là bệnh viện tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế Bình Thuận có diện tích: …….. m2 với quy mô 180 giường bệnh (Bệnh viện: 130 giường, PKĐK Khu vực Phan Rí Cửa: 50 giường). Về nhân lực: Nhân lực hiện tại gồm 222 CBCNVC. Về chuyên môn: Thực hiện công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh; ngoài ra còn thực hiện tốt các thủ thuật và phẫu thuật tuyến bệnh viện huyện và một số thủ thuật, phẫu thuật tuyến tỉnh.