YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Tin tức (22/09/2023)
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong gửi tới các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam lời chào trân trọng

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - TRIPs Huyện (18/04/2014)
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;