Mới tiêm được cho hơn 24 phần trăm số trẻ cần vắc-xin sởi Tin tức (31/03/2014)
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cuối tuần qua, sau ba tuần tổ chức chiến dịch tiêm vét vắc-xin sởi, tỷ lệ được tiêm chỉ hơn 24% số trẻ cần tiêm của mục tiêu ban ...

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - TRIPs Huyện (18/04/2014)
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;